Đăng ký

Nhà bán tại Thành Phố Hà Nội (416 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

112 m 2
2 WC
3 PN
#An Bình City
Tòa: A8
Căn hộ: 01
Tầng: 20 - 30
82 m 2
2 WC
3 PN
#An Bình City
Tòa: A7
Căn hộ: 12
Tầng: 10 - 20
105 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 15
Tầng: 30 - 40
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: B6
Căn hộ: 09
Tầng:
96 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: B4
Căn hộ: 06
Tầng: 20 - 30
121 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 09
Tầng: 30 - 40
96 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A2
Căn hộ: 13
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 12
Tầng: 10 - 20
78 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: R2
Căn hộ: 05
Tầng: 20 - 30
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 04
Tầng: Dưới 10
106 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: S1
Căn hộ: 01
Tầng: 30 - 40
113 m 2
2 WC
3 PN
#An Bình City
Tòa: A8
Căn hộ: 01
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A1
Căn hộ: 03
Tầng: Dưới 10
121 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 09
Tầng: 30 - 40
82 m 2
2 WC
3 PN
#An Bình City
Tòa: A8
Căn hộ: 09
Tầng: 10 - 20
79 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 17
Tầng: 10 - 20
68 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 01
Tầng: 20 - 30
79 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: R3
Căn hộ: 13
Tầng: 10 - 20
152 m 2
3 WC
4 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 13
Tầng: 10 - 20
86 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 10
Tầng: 30 - 40
1 2 3 4 5 ... 21