Đăng ký

Nhà bán tại Goldmark City (204 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

105 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 15
Tầng: 30 - 40
121 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 09
Tầng: 30 - 40
78 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: R2
Căn hộ: 05
Tầng: 20 - 30
106 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: S1
Căn hộ: 01
Tầng: 30 - 40
121 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 09
Tầng: 30 - 40
79 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 17
Tầng: 10 - 20
68 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 01
Tầng: 20 - 30
79 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: R3
Căn hộ: 13
Tầng: 10 - 20
152 m 2
3 WC
4 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 13
Tầng: 10 - 20
86 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 10
Tầng: 30 - 40
113 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R1
Căn hộ: 08
Tầng: Dưới 10
78 m 2
2 WC
2 PN
#Goldmark City
Tòa: S3
Căn hộ: 05
Tầng: 30 - 40
94 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R3
Căn hộ: 06
Tầng: Dưới 10
110 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 07
Tầng:
105 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 06
Tầng: Dưới 10
104 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 12
Tầng: 20 - 30
104 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R4
Căn hộ: 11
Tầng: 20 - 30
94 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R3
Căn hộ: 15
Tầng: 10 - 20
93 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: R2
Căn hộ: 14
Tầng: Dưới 10
94 m 2
2 WC
3 PN
#Goldmark City
Tòa: S4
Căn hộ: 07
Tầng: 20 - 30
1 2 3 4 5 ... 11