Đăng ký

Nhà bán tại VC7 Housing Complex (20 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

Căn hộ số 04 tòa ĐN2 2A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/01/05 15:04:36
2.280.000.000đ(24tr/m2)
96 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 01 tòa ĐN2 2A, tầng thấp chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/21 10:23:03
2.455.000.000đ(30tr/m2)
83.8 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 01 tòa ĐN2 2A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/19 17:04:36
2.340.000.000đ(26tr/m2)
90.45 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 03 tòa ĐN2 2A, tầng trung chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/19 13:40:59
2.430.000.000đ(26tr/m2)
95.2 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 01 tòa ĐN2 2A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/19 13:29:20
2.280.000.000đ(26tr/m2)
90.5 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 01 tòa 1A, tầng thấp chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/19 09:30:32
2.925.000.000đ(28tr/m2)
105 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 03 tòa 1A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/14 15:02:07
3.160.000.000đ(25tr/m2)
128.3 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 06 tòa 1A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/14 14:56:08
3.260.000.000đ(26tr/m2)
128 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 05 tòa 1A, tầng thấp chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/14 14:51:55
2.600.000.000đ(27tr/m2)
98.6 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 06 tòa ĐN2 2A, tầng thấp chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/11 11:02:41
1.680.000.000đ(28tr/m2)
60.8 m2
1 WC
2 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 07 tòa ĐN2 2A, tầng trung chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/11 11:02:17
1.860.000.000đ(29tr/m2)
65 m2
2 WC
2 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 07 tòa 1A, tầng trung chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 14:31:36
3.585.000.000đ(25tr/m2)
149 m2
2 WC
4 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 01 tòa ĐN2 2A, tầng thấp chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 14:23:00
2.440.000.000đ(27tr/m2)
90.45 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 06 tòa 1A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/29 08:28:25
2.990.000.000đ(26tr/m2)
118 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 01 tòa 1A, tầng trung chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/25 15:27:49
3.180.000.000đ(31tr/m2)
105 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 05 tòa ĐN1 2A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/19 14:58:06
2.590.000.000đ(26tr/m2)
101 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 06 tòa 1A, tầng trung chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/19 14:56:41
3.000.000.000đ(24tr/m2)
128.36 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 05 tòa ĐN1 2A , tầng thấp chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/18 11:27:19
2.660.000.000đ(27tr/m2)
101.6 m2
2 WC
3 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số Penhouse 08 tòa 1A, tầng cao chung cư Vinaconex 7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/18 11:22:35
5.420.000.000đ(26tr/m2)
210 m2
4 WC
4 PN
#VC7 Housing Complex

Căn hộ số 07 tòa 1A, tầng thấp chung cư Vinaconex7

Số 136 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/15 18:02:09
3.890.000.000đ(26tr/m2)
150 m2
2 WC
4 PN
#VC7 Housing Complex
1