Đăng ký

Nhà bán tại CT3 Cổ Nhuế (30 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

71 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3D
Căn hộ: 07
Tầng: Dưới 10
92 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3
Căn hộ: 01
Tầng: 10 - 20
96 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT1
Căn hộ: 03
Tầng: Dưới 10
212 m 2
3 WC
4 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT2
Căn hộ: 08
Tầng: 10 - 20
67 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3D
Căn hộ: 08
Tầng: 10 - 20
103 m 2
2 WC
3 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3A
Căn hộ: 06
Tầng: 10 - 20
76 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3A
Căn hộ: 02
Tầng: Dưới 10
85 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3D
Căn hộ: 04
Tầng: Dưới 10
116 m 2
2 WC
3 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT2A
Căn hộ: 06
Tầng: Dưới 10
115 m 2
2 WC
3 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT2A
Căn hộ: 11
Tầng: Dưới 10
97 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT1
Căn hộ: 06
Tầng:
95 m 2
2 WC
3 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: B7
Căn hộ: 12
Tầng: 10 - 20
85 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3C
Căn hộ: 04
Tầng: Dưới 10
92 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3D
Căn hộ: 01
Tầng: 10 - 20
89 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3D
Căn hộ: 05
Tầng: 10 - 20
84 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: Ct2A
Căn hộ: 04
Tầng: 10 - 20
97 m 2
2 WC
3 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3B
Căn hộ: 07
Tầng: Dưới 10
116 m 2
2 WC
3 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT2B
Căn hộ: 04
Tầng: Dưới 10
99 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT1
Căn hộ: 06
Tầng: 10 - 20
85 m 2
2 WC
2 PN
#CT3 Cổ Nhuế
Tòa: CT3C
Căn hộ: 04
Tầng:
1 2