Đăng ký

Nhà bán tại 6th Element (10 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

Căn hộ số 03 tòa D2, tầng cao chung cư 6th Element Tây Hồ Tây

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.610.000.000đ(42tr/m2)
87.4 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 08 tòa M1, tầng thấp chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.980.000.000đ(46tr/m2)
87.4 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 02 tòa M2, tầng cao chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
5.070.000.000đ(47tr/m2)
109 m2
2 WC
3 PN
#6th Element

Căn hộ số 08 tòa M1 tầng trung chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.800.000.000đ(44tr/m2)
87 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 02 tòa M1, tầng trung chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
5.300.000.000đ(49tr/m2)
109 m2
2 WC
3 PN
#6th Element

Căn hộ số 05 tòa M1 tầng cao chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.300.000.000đ(40tr/m2)
83 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 08 tòa M2, tầng thấp chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.400.000.000đ(40tr/m2)
86 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 10 tòa M2, tầng trung chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.770.000.000đ(46tr/m2)
82.6 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 01 tòa M2, tầng trung chung cư 6th Element Tây Hồ

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.770.000.000đ(46tr/m2)
82.6 m2
2 WC
2 PN
#6th Element

Căn hộ số 06 tòa M2, tầng thấp chung cư 6th Element

Ô 17 - HH1, KĐTM Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3.270.000.000đ(40tr/m2)
83 m2
2 WC
2 PN
#6th Element
1