Đăng ký

Nhà bán tại Green Stars (65 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: B6
Căn hộ: 09
Tầng:
96 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: B4
Căn hộ: 06
Tầng: 20 - 30
96 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A2
Căn hộ: 13
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 12
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 04
Tầng: Dưới 10
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A1
Căn hộ: 03
Tầng: Dưới 10
95 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 02
Tầng: 10 - 20
95 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A1
Căn hộ: 02
Tầng: 20 - 30
66 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 12
Tầng: 20 - 30
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: B4
Căn hộ: 03
Tầng: Dưới 10
96 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 06
Tầng: 20 - 30
66 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: B6
Căn hộ: 03
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: B7
Căn hộ: 11
Tầng: Dưới 10
66 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 12
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: B7
Căn hộ: 10
Tầng: Dưới 10
58 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A2
Căn hộ: 08
Tầng: Dưới 10
96 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A2
Căn hộ: 02
Tầng: 20 - 30
68 m 2
2 WC
2 PN
#Green Stars
Tòa: A2
Căn hộ: 10
Tầng: 20 - 30
95 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A1
Căn hộ: 01
Tầng:
95 m 2
2 WC
3 PN
#Green Stars
Tòa: A3
Căn hộ: 09
Tầng: 10 - 20
1 2 3 4