Đăng ký

Nhà bán tại Iris Garden (56 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

Căn hộ số 02 tòa CT4, tầng thấp chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/31 16:50:33
2.200.000.000đ(34tr/m2)
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 08 tòa CT1A, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/31 16:50:15
2.400.000.000đ(40tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 03 tòa CT3, tầng thấp chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/31 09:36:40
2.200.000.000đ(37tr/m2)
59.5 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 07 tòa CT2 tầng thấp chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/30 14:07:38
2.430.000.000đ(41tr/m2)
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 07 tòa CT1B, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/28 14:54:26
2.380.000.000đ(40tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 01 tòa CT4, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/28 14:53:59
2.270.000.000đ(35tr/m2)
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 05 tòa CT4, tầng thấp chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/28 14:53:15
3.370.000.000đ(30tr/m2)
115 m2
2 WC
3 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 11 tòa CT3 tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/27 09:35:21
3.710.000.000đ(37tr/m2)
102 m2
2 WC
3 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 06 tòa CT1A tầng cao chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/27 09:35:08
4.640.000.000đ(36tr/m2)
129 m2
2 WC
3 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 03 tòa CT1A tầng thấp chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/27 09:34:56
1.600.000.000đ(27tr/m2)
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 6 tòa CT3 tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 16:08:28
2.730.000.000đ(27tr/m2)
102 m2
2 WC
3 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 03 tòa CT2, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 16:05:47
2.580.000.000đ(43tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 03 tòa CT1A, tầng cao chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 16:04:42
2.480.000.000đ(41tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 09 tòa CT3, tầng cao chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 16:03:32
2.170.000.000đ(36tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 11 tòa CT4, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 13:40:18
3.100.000.000đ(27tr/m2)
115 m2
2 WC
3 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 08 tòa CT3, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 13:39:54
2.170.000.000đ(37tr/m2)
59.5 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 04 tòa CT2, tầng thấp chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/26 08:41:23
2.365.000.000đ(39tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 08 tòa CT1B, tầng trung chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/25 15:23:22
2.330.000.000đ(39tr/m2)
60.7 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 11 tòa CT3, tầng cao chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/25 14:04:04
3.260.000.000đ(32tr/m2)
103 m2
2 WC
3 PN
#Iris Garden

Căn hộ số 08 tòa CT3 tầng cao chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/25 14:03:26
2.070.000.000đ(32tr/m2)
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden
1 2 3