Đăng ký

Nhà bán tại Chưa phân loại (20 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

96 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: Richland
Căn hộ: 10
Tầng: 10 - 20
79 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N06 TĐN
Căn hộ: 03
Tầng: 10 - 20
148 m 2
2 WC
4 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N07B1.1
Căn hộ: 04
Tầng: 10 - 20
85 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N08
Căn hộ: 10
Tầng: Dưới 10
90 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N08 TĐN
Căn hộ: 01
Tầng: Dưới 10
70 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N06B1
Căn hộ: 01
Tầng: Dưới 10
92 m 2
2 WC
3 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N04B1
Căn hộ: 01
Tầng: 10 - 20
58 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N04B1
Căn hộ: 05
Tầng: Dưới 10
129 m 2
2 WC
3 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N07B1.2
Căn hộ: 07
Tầng: 20 - 30
88 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N07B1.1
Căn hộ: 05
Tầng: Dưới 10
84 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N07B3.1
Căn hộ: 02
Tầng: Dưới 10
88 m 2
2 WC
2 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N07B1.1
Căn hộ: 05
Tầng: 20 - 30
127 m 2
2 WC
3 PN
#Chưa phân loại
Tòa: N07B1.2
Căn hộ: 07
Tầng: 10 - 20
93 m 2
2 WC
3 PN
#Chưa phân loại
Tòa: 713 lạc long quân
Căn hộ: D1
Tầng: Dưới 10
1