Đăng ký

Nhà bán tại Ngoại Giao Đoàn (19 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

Căn hộ số 04 tòa N04BT2, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/25 08:36:57
4.550.000.000đ(35tr/m2)
130 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 18 tòa N03T8, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/21 10:53:28
2.200.000.000đ(28tr/m2)
80.1 m2
2 WC
2 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 07 tòa NO3T4, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 15:55:28
4.420.000.000đ(35tr/m2)
128 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 06 tòa N03T8, tầng trung chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 15:53:57
2.230.000.000đ(28tr/m2)
80.1 m2
2 WC
2 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 03 tòa N03T1, tầng trung chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 11:08:18
3.500.000.000đ(34tr/m2)
104 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 01 tòa N03T4, tầng trung chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 11:06:28
4.330.000.000đ(34tr/m2)
130.9 m2
3 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 05 tòa N03T3B, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 10:20:05
4.380.000.000đ(34tr/m2)
130 m2
3 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 02 tòa N03T4, tầng thấp chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 10:19:25
3.520.000.000đ(32tr/m2)
110.7 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 05 tòa N03T3B, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 08:57:57
4.500.000.000đ(35tr/m2)
129.4 m2
3 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 04 tòa N03T3B, tầng trung chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/20 08:57:26
3.890.000.000đ(35tr/m2)
111.8 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 01 tòa N03T3A, tầng thấp chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/19 15:00:32
4.270.000.000đ(32tr/m2)
135.9 m2
3 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 11 tòa N03T5, tầng trung chung cư Ngoại Giao Đoàn view Tây Hồ Tây

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/19 13:16:52
3.610.000.000đ(41tr/m2)
90 m2
2 WC
2 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 04 tòa N03T1, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/19 08:35:10
2.900.000.000đ(31tr/m2)
95.5 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 04 tòa N03T1, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/19 08:32:02
3.290.000.000đ(35tr/m2)
95.5 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 06 tòa N04B, tầng cao chung cư ngoại giao đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/18 14:12:28
3.100.000.000đ(33tr/m2)
94 m2
2 WC
2 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 04 tòa N02T3, tầng cao chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/16 14:38:05
3.590.000.000đ(39tr/m2)
93 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 08 tòa N01T3, tầng thấp chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/13 08:31:21
3.950.000.000đ(31tr/m2)
128 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 05 tòa N01T2, tầng thấp chung cư ngoại giao đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/13 08:30:50
3.600.000.000đ(38tr/m2)
96 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ số 02 tòa N03T5, tầng trung chung cư Ngoại Giao Đoàn

Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ngày đăng: 2019/11/13 08:28:27
3.470.000.000đ(35tr/m2)
102 m2
2 WC
3 PN
#Ngoại Giao Đoàn
1