Đăng ký

Nhà bán tại Mon City (10 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

86 m 2
2 WC
3 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 08
Tầng: Dưới 10
62 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 11
Tầng: 20 - 30
62 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1B
Căn hộ: 16
Tầng: 10 - 20
61 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 10
Tầng: 20 - 30
62 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 09
Tầng: 20 - 30
54 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 04
Tầng: 30 - 40
67 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 16
Tầng: 20 - 30
67 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 17
Tầng: 20 - 30
67 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 06
Tầng: 20 - 30
61 m 2
2 WC
2 PN
#Mon City
Tòa: CT1A
Căn hộ: 12
Tầng: 20 - 30
1