Đăng ký

Nhà bán tại Hà Đô Park View (10 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

130 m 2
2 WC
3 PN
#Hà Đô Park View
Tòa:
Căn hộ:
Tầng: Dưới 10
98 m 2
2 WC
2 PN
#Hà Đô Park View
Tòa: Hà Đô Park View
Căn hộ: 11
Tầng: 10 - 20
91 m 2
2 WC
2 PN
#Hà Đô Park View
Tòa: Hà Đô Park View
Căn hộ: 03
Tầng: Dưới 10
196 m 2
2 WC
3 PN
#Hà Đô Park View
Tòa: Hà Đô
Căn hộ: 11
Tầng: Dưới 10
1