Đăng ký

Nhà bán tại Vinhomes Gardenia (17 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

52 m 2
1 WC
1 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A3
Căn hộ: 16
Tầng: Dưới 10
78 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 16
Tầng: 30 - 40
80 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 09
Tầng: 30 - 40
80 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A1
Căn hộ: 16
Tầng: Dưới 10
80 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 10
Tầng: 10 - 20
74 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A1
Căn hộ: 17
Tầng: 20 - 30
79 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 04
Tầng: 20 - 30
105 m 2
2 WC
3 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A1
Căn hộ: 02
Tầng: 30 - 40
106 m 2
2 WC
3 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 15
Tầng: 30 - 40
77 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 16
Tầng: 30 - 40
110 m 2
2 WC
3 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 03
Tầng: 10 - 20
80 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A1
Căn hộ: 07
Tầng: 20 - 30
73 m 2
2 WC
2 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A1
Căn hộ: 08
Tầng: 20 - 30
110 m 2
2 WC
3 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A1
Căn hộ: 11
Tầng: 30 - 40
108 m 2
2 WC
3 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 12A
Tầng: 30 - 40
93 m 2
2 WC
3 PN
#Vinhomes Gardenia
Tòa: A2
Căn hộ: 05
Tầng: 10 - 20
1