Đăng ký

Nhà bán tại Tràng An Complex (19 nhà bán)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

Căn hộ số 01 tòa CT2B, tầng thấp chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/21 10:19:56
4.085.000.000đ(52tr/m2)
78.8 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 12A căn góc tòa CT2A, tầng cao chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/16 08:31:07
4.570.000.000đ(53tr/m2)
87.8 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 10 tòa CT1, tầng thấp chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/06 09:19:27
4.330.000.000đ(42tr/m2)
104 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 05 tòa CT2B, tầng trung chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/04 09:41:15
4.015.000.000đ(44tr/m2)
92.7 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 02 tòa CT1, tầng thấp chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:24:05
4.020.000.000đ(43tr/m2)
94.5 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 07 tòa CT3 tầng thấp chung cư Tràng An Complex

số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩ Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:23:41
3.900.000.000đ(45tr/m2)
87 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 11 tòa CT2A, tầng thấp chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên,Nghĩa Đô,Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:22:34
4.040.000.000đ(42tr/m2)
98 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 12 tòa CT2A tầng thấp chung cư Tràng An Complex

số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:18:16
4.340.000.000đ(47tr/m2)
94 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 06 tòa CT2B, tầng thấp chung cư Tràng An Complex

Số 1,Phùng Chí Kiên,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:17:48
3.930.000.000đ(45tr/m2)
88.8 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 05 tòa CT1 tầng thấp chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:17:13
4.020.000.000đ(44tr/m2)
93 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 04 tòa CT2B, tầng cao chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên,Ngĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:16:35
3.875.000.000đ(44tr/m2)
88.1 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 02 tòa CT2A, tầng trung chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên,Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:14:41
4.200.000.000đ(46tr/m2)
92.9 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

căn hộ số 02 tòa CT1 tầng cao chung cư Tràng An Complex

số 1 Phùng Chí KIên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
Ngày đăng: 2019/12/02 17:14:25
4.100.000.000đ(44tr/m2)
94 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 05 tòa CT2A tầng cao chung cư Tràng An Complex

số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:11:26
4.420.000.000đ(46tr/m2)
98 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 04 tòa CT2B, tầng trung chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:01:36
4.620.000.000đ(53tr/m2)
88.1 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 01 căn góc tòa CT2A tầng cao chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 17:00:11
3.395.000.000đ(46tr/m2)
74 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 08 tòa CT1, tầng cao chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 16:59:43
4.020.000.000đ(44tr/m2)
93 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 07 tòa CT2A, tầng cao chung cư Tràng An Complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 16:58:39
4.110.000.000đ(51tr/m2)
80.6 m2
2 WC
2 PN
#Tràng An Complex

Căn hộ số 08 tòa CT2B, tầng trung chung cư Tràng An complex

Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng: 2019/12/02 11:24:19
3.840.000.000đ(42tr/m2)
92.5 m2
2 WC
3 PN
#Tràng An Complex
1