Đăng ký

Nhà cho thuê tại Iris Garden (20 nhà cho thuê)

Chọn loại bất động sản

Chọn khoảng giá

Chọn diện tích

Chọn phòng ngủ

Chọn chất lượng

Chọn hướng cửa

Chọn hướng ban công

Chọn khoảng tầng

Chọn Tòa,Tầng,Căn hộ số

Cùng EBU tìm kiếm căn hộ tốt nhất theo từng dự án

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden View quảng trường

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:30:31
13.000.000đ/tháng
59 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden full nội thất , View quảng trường

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:30:24
15.000.000đ/tháng
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất nguyên bản, View thành phố

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:30:16
12.000.000đ/tháng
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất nguyên bản , View quảng trường

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:30:08
10.000.000đ/tháng
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất nguyên bản , View quảng trường

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:29:59
10.000.000đ/tháng
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất nguyên bản, View thành phố

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:29:54
13.000.000đ/tháng
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden full nội thất , View thành phố

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/28 02:29:48
15.000.000đ/tháng
66 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden full nội thất , View nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/22 08:13:18
12.000.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất nguyên bản , View nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/08 10:29:38
10.000.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất Nguyên bản , View nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/08 10:28:59
10.000.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden View thành phố nội thất nguyên bản

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/08 10:11:32
8.000.000đ/tháng
59 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden đồ nguyên bản

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:04:12
10.000.000đ/tháng
59 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ full đồ chung cư Iris Garden

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:03:37
13.000.000đ/tháng
59 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất NBCĐT, View Nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:01:50
12.000.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden View quảng trường

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:01:36
10.000.000đ/tháng
59 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất NBCĐT , View Nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:01:11
12.000.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden View nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:00:54
14.000.000đ/tháng
59.5 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden nội thất NBCĐT , View Nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:00:37
10.500.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden View thành phố

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 10:00:17
12.000.000đ/tháng
59 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden

Căn hộ 2 phòng ngủ chung cư Iris Garden full nội thất , View nội khu

Số 30 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng: 2020/07/07 09:59:58
14.000.000đ/tháng
60 m2
2 WC
2 PN
#Iris Garden
1